Benicarló assessora a 191 famílies amb menors a través dels Serveis Socials durant 2020

12/04/2021 - 

CASTELLÓ. Els Serveis Socials d’atenció primària de Benicarló han gestionat durant el 2020 un total de 191 expedients de famílies que tenen menors al seu càrrec, segons les dades que es recullen en la memòria anual de l’Àrea. D’aquests 191 expedients, 61 han requerit la intervenció especialitzada de l’EEIIA (Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència).

"La tasca que fem des dels serveis socials d’atenció primària en relació a les famílies —ha explicat la regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Gemma Cerdà— és bàsica per al benestar de tots els infants". "Des de l’equip d’intervenció —ha detallat— vetlem per la protecció de l’estructura familiar i per mantindre els menors dins del seu nucli familiar en condicions que garantisquen el seu benestar i el seu desenvolupament adequat".

Del total de seguiments desenvolupats, amb 92 menors s’ha fet un procés d’intervenció familiar, 92 han sigut valorats en situació de risc social, 18 es troben en acolliment familiar i amb 16 s’han adoptat mesures de protecció al llarg de l’any.

"Els procediments de menors —assenyala la regidora— s’inicia a petició de la pròpia família o per derivació d’altres àmbits (escolar, policial o sanitari)". "Una vegada recepcionada la demanda —afegeix— es realitza un diagnòstic social i es programen les estratègies d’intervenció a realitzar en funció de la problemàtica. Solen ser intervencions a llarg termini perquè les problemàtiques ateses són complexes".

A més, durant l’any 2020 s’ha intervingut amb 30 menors en situació d’absentisme escolar amb els quals s’ha realitzat l’abordatge pertinent d’acord al protocol establert i 10 joves del municipi han complit una mesura judicial en medi obert en aplicació de la llei de responsabilitat penal juvenil.

Noticias relacionadas

next