La coalició es reuneix amb la Chunta Aragonesista per a abordar una estratègia comuna

Compromís esmena al Senat la Llei de Canvi Climàtic per a demanar una moratòria de les MAT

19/04/2021 - 

CASTELLÓ. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha anunciat aquest dilluns que la coalició presentarà prop d'un centenar d'esmenes a la Llei de Canvi Climàtica i Transició energètica, ara en debat al Senat.

Precisament aquest dilluns representants de Compromís en l'administració autonòmica valenciana com Rosa Pardo, Directora General d’Ordenació del Territori al costat de membres de la Diputació Provincial com el diputat Ignasi Garcia o el senador Carles Mulet, mantindran una reunió de treball amb els seus homòlegs de Chunta Aragonesista en el Govern d'Aragó, com Jose Manuel Salvador, Director General d'Ordenació Del Territori, per a abordar de manera conjunta un posicionament davant projectes com la MAT Forestalia que pretén donar eixida per línies de molt alta tensió a l'energia generada pel clúster del Maestrazgo de Teruel

Compromís, en col·laboració amb Chunta Aragonesista, registrarà esmenes hauran de debatre's en la sessió de la comissió de Transició Ecològica d'aquest divendres, i passarien, acceptades o no, a debat en el ple de la setmana pròxima. Entre les que  respecta al desplegament de les energies renovables, Compromís proposa una disposició addicional en la llei en el qual estipular aquestes ha de dur-se a terme de manera compatible amb la conservació del patrimoni natural i l'adequada ordenació territorial, i per a això es proposa que s'establirà una moratòria de 24 mesos des de l'aprovació de la Llei sobre projectes de centrals renovables amb una potència superior a 30 MW que no hagen iniciat la fase de construcció, amb l'objectiu de millorar i declarar oficials els mapes de zonificació ambiental per a energies renovables desenvolupats pel MITECO on es definisquen zones d'exclusió de centrals renovables de grans, dimensions amb caràcter vinculant, a més d'ordenar adequadament els nodes del sistema elèctric a través de les subestacions d'evacuació. 

A més de dotar als ajuntaments afectats de la capacitat de poder condicionar la ubicacions en aquelles plantes de dimensions considerables que puguen hipotecar el desenvolupament futur del seu propi municipis. Igualment, una altra de les esmenes, demana regular en la llei una moratòria en la construcció de Línies elèctrica a 400 kV o més fins a aconseguir el consens necessari social i amb els ajuntaments i administracions supramunicipals pels quals discorren aquests traçats i garantir que aquestes infraestructures no causen un mal irreparable al mig natural i en el propi territori que puga ser contraproduent amb els propis objectius del govern de revertir la desvertebració territorial i el buit poblacional d'uns certs territoris

Entre les propostes de Compromís estan que el desplegament de les energies renovables ha de dur-se a terme de manera compatible amb la conservació del patrimoni natural, el paisatge, la seua adequada integració, la seua proporcionalitat i l'adequada ordenació territorial. L'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'àmbit de les seues competències, propiciaran en la seua normativa que les cobertes de naus industrials i degradades, pròximes als punts de major consum energètic, siguen emplaçaments i parcs solars.

Noticias relacionadas

next