Benicarló licita el servei de recollida i trasllat d'animals abandonats per als pròxims dos anys

8/05/2023 - 

CASTELLÓ. L'Ajuntament de Benicarló ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació relativa al servei de recollida i manteniment d'animals abandonats.

El plec de prescripcions tècniques inclou la recollida, el trasllat i el manteniment dels gossos i gats perduts o abandonats en la via pública a un centre d'acollida d'animals de companyia que complisca la normativa vigent i que estiga gestionat pel propi adjudicatari. El servei també exigeix el manteniment dels animals en condicions adequades fins a l'adopció o la defunció per causes naturals i prohibeix el sacrifici dels animals excepte per motius de sanitat animal, de seguretat de les persones o animals o d'existència de risc per a la salut pública o ambiental.

Pel que fa a les instal·lacions on s'han d'acollir els animals recollits, hauran de disposar de l'equip, material i places suficients per a prestar el servei amb continuïtat. A més, l'empresa adjudicatària haurà de disposar dels serveis d'un veterinari o veterinària col·legiats que controlen l'estat físic dels animals i els administre els tractaments mèdics necessaris.

El contracte, que també inclou la recollida i trasllat dels animals considerats potencialment perillosos, tindrà una durada de 2 anys prorrogable automàticament a uns altres dos anys, de mutu acord entre les parts. El termini de presentació d'ofertes finalitza el 24 de maig.

Noticias relacionadas

next