Castelló implementa el 90% de les 190 propostes del Pla d'Igualtat en els últims quatre anys

5/05/2023 - 

CASTELLÓ. La Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló ha donat compte al darrer Consell d’Igualtat de la legislatura de la implementació ja del 90% de les 190 mesures del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Castelló 2019-2023. 

La regidora de l’àrea, Verònica Ruiz, ha presentat a l’ens el balanç del document, que assenyala com a executades 171 propostes, amb altres 8 en procés (4,2%) i 11 (5,8%) en fase embrionària però que es preveu realitzar abans de desembre. En la mateixa sessió, s’ha presentat la memòria anual del pioner I Pla Municipal LGTBI+ 2021-2025 del que, de 46 mesures previstes, se n’han realitzat 26, amb altres 11 en procés i 9 sense iniciar, implementant un 57% del programa en els dos primers anys de vigència.

El III Pla d’Igualtat és un conjunt d’objectius i mesures consensuades entre la ciutadania i el personal tècnic, aprovades en sessió plenària de l’Ajuntament de Castelló el 28 de novembre de 2019, i que finalitzarà la seua vigència el 31 de desembre de 2023. El desenvolupament del Pla és clau per afermar la igualtat de gènere en les polítiques de l’Ajuntament de Castelló, ja que permet integrar el principi d'igualtat en l'organització.

El 15,2% de les mesures estan destinades a millorar la situació de les dones víctimes de la violència de gènere, el 8,4%  es centren en l’impuls d’una cultura amb perspectiva de gènere; altre 8%  volen transformar l’entorn mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere en subveciones i clàusules socials; i un 8% de les mesures són específiques per a promoure la transversalitat de la perspectiva de gènere en l’acció municipal.

Més dades

De la mateixa manera, el 7,3% es centren en la millora de l’empleabilitat de les dones; i altre 7,3%, en afavorir l’associacionisme. El 6.8% posen el focus en la feminització pobresa, el 6,3% són mesures dirigides a la formació en igualtat i violència de gènere; altre 6,3% incideix en l’obtenció de dades desagregades per sexe; el 5,2% són mesures que concerneixen a l’educació en igualtat tant de xiquets i xiquetes com la comunitat educativa en el seu conjunt; i el 4,2% són mesures dirigides a milorar la salut de les dones amb perspectiva de gènere. 

Per acabar, el 4,2% estan dirigides a les cures: corresponsabilitat, visibilitzar-les com a centre de la vida…; i altre 4,2% es centren en impulsar un urbanisme amb perspectiva de gènere; seguides del 3% que volen millorar l’accés a una vivenda a les dones més vulnerables; o altre 3% dirigit a sensibilitzar la joventut sobre les desigualtats entre dones i homes. El 2,6% es concentren en mesures dirigides a les dones grans.

La part més important de les mesures s’engloben sota el paraigües del canvi institucional dins l’Ajuntament (56), seguides de 45 treballades en el marc d’una ciutat de drets, 42 d’economia per la vida, 29 entorn a les violències masclistes, 10 dins de Castelló, Ciutat Educadora, i 8 als Barris habitables i inclusius.

El Pla LGTBI+ de Castelló, pioner 

El I Pla Municipal LGTBI+ de Castelló, aprovat mitjançant acord Plenari el  8 de juliol de 2021, constitueix un instrument d'actuació transversal per a promoure la inclusió de la perspectiva de diversitat sexual en la política local i orientar la mateixa per a eliminar les desigualtats i violències que es produeixen per raó d'orientació sexual. 

El contingut del Pla és el resultat d'un procés participatiu previ, desenvolupat en 2020 i 2021, en el qual van intervenir activament les associacions i entitats que componen la Plataforma LGTBI+ de Castelló i els departaments municipals.

El Pla, que implica 20 departaments municipals, s’organitza sobre la base d’una triple estratègia que s'aborda a través de 6 àmbits, 14 objectius i compta amb 46 mesures d'actuació que van ser definides a partir de les necessitats detectades pel col·lectiu LGTBI de Castelló. 

Les línies estratègiques que s'aborden són visibilitzar i reconèixer les situacions i realitats que travessen les vides de les persones LGTBI+ (38 mesures); restituir la dignificació de condicions de vida a través de l'accés a l'exercici ple de drets (22); i respondre des de l'acció institucional a la conformació d'un altre model de societat, amb polítiques inclusives de diversitat sexual i equitat de gènere (32).

Noticias relacionadas

next