Educació destina 3 milions als dos centres de Penyeta Roja i 1 a la rehabilitació del de Benadressa

8/10/2021 - 

CASTELLÓ. El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Diputació Provincial de Castelló pels quals es destinen per part de la Conselleria 3 milions d'euros per a col·laborar en el manteniment del Centre Públic Integrat Excelentísima Diputación i del Centre d'Educació Especial Penyeta Roja. En concret, per a l'exercici 2021 el Centre Públic Integrat Excelentísima Diputación rep 1,9 milions i el Centre Penyeta Roja, 1,1.

En el cas del Centre Integrat Excelentísima Diputación, a través del conveni es financen quatre unitats d'Educació Primària (de cinqué i sisé curs) i huit d'Educació Secundària Obligatòria (dues per curs). En relació amb el Centre Penyeta Roja, es financen nou unitats d'Educació Especial Específica d'atenció a alumnat amb discapacitat psíquica.

Així mateix, el Consell ha aprovat la declaració d'emergència de les obres de substitució de la coberta del CEIP Benadressa de Castelló, per a la qual Educació destinarà 1 milió d'euros. Així, el Ple del Consell ha sigut informat de la Resolució de 7 de setembre per la qual es declaren d'emergència les actuacions per a la substitució de la coberta i reparació dels danys del CEIP Benadressa de Castelló. Aquests danys van ser produïts per les pluges i la pedra de passat mes de juliol. El pressupost per a aquesta actuació, que ja està en marxa, és d'1 milió.

next