també obri una línia destinada a emprenedors

Nules destina 50.000 euros a ajudes per a contractar a persones desocupades

30/11/2023 - 

CASTELLÓ. L’Ajuntament de Nules ha anunciat la posada en marxa de dos línies d’ajudes enfocades a dinamitzar l’economia local i crear noves oportunitats d’ocupació i negoci. Es tracta d’unes ajudes que es troben contemplades al pressupost del present exercici 2023 i a les quals es donarà continuïtat també en el pròxim pressupost de l’any 2024. 

"Era un compromís adquirit posar en marxa aquestes ajudes que ja són una realitat, de manera que amb aquesta iniciativa es vol seguir creant noves oportunitats d’ocupació donat que la creació de llocs de treball segueix sent una de les preocupacions d’aquest equip de govern encara que Nules compta amb una taxa d’atur per baix de la mitjana comarcal, provincial, autonòmica i estatal”, comenta l’alcalde, David García.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Nules destina 50.000 euros a l’any per a aquelles empreses o indústries del municipi que contracten a persones desocupades de Nules, amb l’objectiu d’incentivar la contractació per part de les empreses de Nules i afavorir l’ocupació estable i de qualitat per al veïnat de Nules.

Així doncs, la quantia màxima que s’atorgarà a l’empresa per cada persona contractada serà de 3.000 euros. En concret, la contractació indefinida inicial tindrà un import de 1.500 euros, i per canvi de contracte per a formació i aprenentatge o pràctiques en personal indefinit la quantia donada serà de 1.000 euros. A més, tindrà una bonificació addicional de 500 euros la contractació de persones aturades de llarga duració de col·lectius com ara persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, persones majors de 50 anys, persones sense experiència laboral, o persones majors de 18 anys en risc d’exclusió social.

Amb tot, un dels principals requisits de les persones desocupades per a que pugen ser contractades és estar empadronades a Nules durant un període mínim de 12 mesos previs a la contractació.   

Ajudes a l'emprenedoria

Per altra banda, també s’ha establit una altra línia d’ajudes econòmiques per al foment de l’emprenedoria i l’activitat econòmica a Nules. De fet, l’Ajuntament de Nules destina un total de 25.000 euros tant per a aquest any 2023 com per al pròxim 2024 per a promoure la creació de noves empreses, “es vol així ajudar a les persones emprenedores a sufragar les despeses relacionades amb la posada en marxa i començament d’una nova activitat al municipi”, matisa l’alcalde.

Per tant, la quantia corresponent a la suma dels conceptes subvencionables serà com a màxim de 2.000 euros que podrà incrementar-se fins a 1.000 euros més si el negoci s’ubica al centre històric de Nules, conegut com la Vila, a Mascarell o a les Platges de Nules. Sent la quantitat màxima subvencionable de 3.000 euros.

El termini per a presentar sol·licituds és des de l’1 de desembre de 2023 fins a l’1 de desembre de l’any 2024, i el model de sol·licitud de cadascuna de les subvencions es troba a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Nules. No obstant això, per a qualsevol consulta es pot contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l’Ajuntament de Nules.      

Noticias relacionadas

next