Nules destinarà 20.000 euros en ajudes als comerços perquè milloren l'accessibilitat

28/01/2022 - 

CASTELLÓ. L’Ajuntament de Nules atorgarà, per primera vegada, ajudes per a millorar l’accessibilitat dels locals comercials del municipi. En aquest sentit, el pressupost de l’exercici 2022 contempla una quantia total de 20.000 euros per a aquesta línia de subvencions.

Davant açò, l’alcalde David García, explica que es vol col·laborar en el finançament de les obres d’accessibilitat de comerços i empreses, “amb aquestes ajudes es pretén aconseguir que la nostra població siga més accessible, i facilitar la vida i l’autonomia de les persones amb diversitat funcional”.

Fins al 15 d'octubre

Per tant, les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes tenen de termini fins al 15 d’octubre del 2022. No obstant això, segons les bases d’aquesta convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP) en data 27 de gener del 2022, podrà ser subvencionat fins el 100 per cent del pressupost subvencionable sense IVA amb un límit màxim de 1.000 euros per sol·licitud presentada.

Així doncs, les actuacions d’accessibilitat s’han d’executar conforme  a les ordenances municipals i al PGOU i tenen que tindre elements d’ús per al públic en general com ara accessos al local, eliminació de desnivells o escalons en els interiors dels locals o instal·lació d’ascensor, entre d’altres. A més, el preu total de l’obra s’ha de justificar amb la presentació de factures emeses per l’empresa encarregada de fer les treballs.

La documentació a aportar es troba a les bases reguladores publicades al BOP, que ha de presentar al registre general de l’ajuntament juntament amb la sol·licitud corresponent.  

Noticias relacionadas

next