Mecenatge no professional

Naix el Consell Assessor del Mecenatge

El Consell durà a terme l’estudi i la valoració dels projectes, en què qualsevol ciutadà podrà fer aportacions mitjançant el sistema de micromecenatge valencià

15/05/2019 - 

VALÈNCIA. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha acollit la sessió constitutiva del Consell Assessor del Mecenatge, l’òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

El Consell Assessor del Mecenatge té com a objectiu efectuar les propostes de declaració d’interés social dels projectes o activitats culturals, científics i esportius no professionals a instància de les persones o les entitats beneficiàries; examinar les activitats o els projectes considerats d’interés social sense necessitat de declaració expressa; proposar la declaració d’esdeveniments d’especial rellevància, i garantir el control sobre la transparència i la publicitat de les actuacions de mecenatge.

Cal recordar que té una composició paritària i en formen part, a més dels departaments del Consell implicats, membres del Consell Valencià de Cultura, de les universitats públiques valencianes, dels instituts i centres públics d’investigació i dels centres públics superiors d’ensenyances artístiques valencians.

Aquest organisme està regulat per la Llei valenciana del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, una llei per a impulsar i fomentar el mecenatge de caràcter privat, activitat voluntària i filantròpica que es configura com un motor de participació i de responsabilitat social que afavoreix la llibertat i la diversitat cultural i que contribueix al foment de la creativitat, al creixement econòmic i a l’enriquiment del capital cultural de la societat.

En la primera reunió del Consell s’ha portat a terme l’estudi i valoració de les comunicacions d’interés social presentades en la convocatòria de febrer de 2019 per les entitats beneficiàries del mecenatge.

Una vegada valorades les propostes, qualsevol persona podrà fer una aportació econòmica per a poder realitzar el projecte de la mateixa manera que es fa a les plataformes de micromecenatge. Així mateix, els mecenes es podran desgravar fins a un 25 % de la seua aportació en la declaració de la renda, sempre que aquesta quantitat no supere el 30 % base liquidable dels ingressos anuals.

Pròximament, l’Oficina del Mecenatge publicarà en el seu espai web els diferents projectes, en què qualsevol persona podrà fer la seua aportació de micromecenatge.

Composició de Consell Assessor del Mecenatge

El Consell Assessor està presidit pel secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona. La secretaria està ocupada per la cap del Servei de Coordinació de Fons Europeus i de l’Oficina del Mecenatge, María José Rodrigo García.

Com a vocals hi ha representants de diverses institucions. Per part del Consell Valencià de Cultura, Ana Noguera Montagud; com a representant de les universitats públiques valencianes, Modesto Fabra Valls, vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló; per part dels instituts i centres públics d’investigació, Paloma Pérez Sánchez, de l’Institut de Biomedicina de València IBV-CSIC; l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, ISEACV, estarà representat pel seu director, Josep Manel García Company.

També en formen part com a vocals un representant dels museus de titularitat pública de la Comunitat Valenciana; en aquest cas, el director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont; per part de les federacions esportives i dels clubs esportius, Cristina González Paniagua, secretària de l’Associació de Federacions Esportives; i dos representants de l’Administració del Consell: Josep Miquel Moya Torres, director general d’Esport, i Ana María Ávila Peñalver, directora general d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat.

A més, seran vocals quatre persones de reconegut prestigi dels àmbits cultural, científic i esportiu no professional, com són Cristóbal Suría Luengo, expert en el sector fundacional; la comunicòloga, cantant i gestora cultural Marga Landete; el dramaturg i director escènic Roberto García; i la judoka Laura Gómez Ropiñón. 

next