Nules constituirà dos borses de treball per a auxiliars d'administratiu i d'ajuda a domicili

12/11/2019 - 

CASTELLÓ. L’Ajuntament de Nules ha convocat el procés de selecció per a la constitució de dues borses de treball d’auxiliars d’Administratiu i d’Ajuda a Domicili, “l’objectiu de la convocatòria és la cobertura temporal en el cas de registrar-se alguna vacant, substitució o altres necessitats de caràcter temporal”, comenta l’alcalde de Nules i regidor de Personal, David García.

El termini per a presentar sol·licituds és de deu dies naturals des de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 9 de novembre del 2019; per tant, els interessats poden presentar la instància corresponent fins al dimarts 19 de novembre en el registre d’entrada.

La selecció es farà pel sistema de concurs oposició amb una primera fase d’oposició amb un primer exercici de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en un qüestionari test sobre coneixements teòrics i teoricopràctics sobre els continguts del programa que figura en les bases; i un segon exercici també de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics escrits relacionats amb tasques pròpies de les funcions assignades a cada lloc de treball.

La segona fase serà de concurs i consistirà a baremar els mèrits, en aquesta fase sols participaran els aspirants que hagen superat la fase d’oposició.

Noticias relacionadas

next