Els sindicats de l'UJI reclamen l'aprovació del Pla Plurianual de Finançament de les universitats

12/04/2023 - 

CASTELLÓ. Els sindicats de la Universitat Jaume I han llançat un comunicat conjunt reclamant a la Generalitat Valenciana l'aprovació del Pla Plurianual de Finançament per a les universitats públiques valencianes. Així mateix alerten que l'infrafinançament estructural que pateix el territori valencià "és un dels fonaments que dificulta i compromet també el finançament del sistema públic d'universitats valencianes que ha vist com els diferents pressupostos de la GVA al llarg dels anys no han prestat una suficient atenció a l'activitat de les universitats. Han estat diversos els intents per assegurar un pla de finançament, sense massa èxit. Malgrat que es reconeix l'aportació que fan les universitats al PIB en termes de creixement econòmic, això no es veu traduït en un esforç inversor".

La Universitat Jaume I des de la seua fundació ha estat un element clau per a dinamitzar el teixit econòmic i social de Castelló i del seu entorn. L'UJI acull l'11,03% de l'alumnat de grau i màster del sistema universitari valencià (SUV), amb un 35% de fora de la província, el percentatge més alt entre les universitats valencianes, i que nodreix de capital humà el teixit empresarial i social més pròxim. L'impacte econòmic que genera l'UJI en el PIB no apareix clarament reflectit a les estadístiques, però és indubtable la contribució de la universitat al creixement del PIB en Castelló i província. De fet, des de la creació de la universitat en 1990 i fins a 2019 va augmentar en 2 punts percentuals passant del 12,5 al 14,5%.

D'aquesta manera, UGT-UJI, CCOO-UJI, CSIF i STEPV avisen que aquest impacte "es ressentirà seriosament si el finançament del servei que presta no es correspon amb les necessitats de l'àmbit territorial en el qual l'UJI ofereix un servei públic d'educació superior". En altres paraules," l'infrafinançament de l'UJI suposa un infrafinançament per a la província de Castelló".

En l'actual marc de la LOSU que pretén assegurar l'1% del PIB en finançament del sistema universitari espanyol, és indispensable que les universitats i la Generalitat, així com els agents econòmics i socials col·laboraren en el disseny d'un pla plurianual de finançament que garantisca uns recursos per a totes les universitats valencianes. Un pla equitatiu, amb criteris homogenis, però amb elements correctors que donen resposta a les particularitats de cada universitat dins el marc en què desenvolupen la seua activitat.

A més, en el pla de finançament s'haurien d'actualitzar els criteris de repartiment de la subvenció ordinària que reben les cinc universitats. I, entre aqueixos criteris, s'hauria de tindre en compte l'impacte de les universitats en el desenvolupament territorial, atés que el model universitari espanyol aposta per universitats de qualitat pròximes a la ciutadania.

"Només així podrem reeixir i retornar amb escreix a la societat tot allò que aquesta ens aporta. Les universitats són motor de canvi, de progrés econòmic i social, generen valor i ens reforcen com a societat oberta i que mira al futur. Les Universitats valencianes no han recuperat el nivell d'inversió previ a la crisi financera de la dècada passada. Sense un pla de finançament just no és possible continuar amb l'activitat d'educació superior que tan bons resultats ve donant", finalitzen.

Noticias relacionadas

next