L’objectiu és identificar i donar visibilitat a les empreses innovadores del territori

Espaitec impulsa el 'Mapa Tecnològic de Castelló' per a posar en valor la innovació empresarial

18/09/2023 - 

CASTELLÓ. Actualment, 163 són les empreses innovadores i tecnològiques de tota la província que formen part del «Mapa Tecnològic de la Província de Castelló», una iniciativa impulsada per Espaitec, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

El principal objectiu del projecte és donar visibilitat a les empreses que aposten per la innovació i la tecnologia, i connectar-les amb l'ecosistema empresarial d'Espaitec, i amb l'entorn investigador de la Universitat Jaume I, oferint serveis i oportunitats de col·laboració en els sectors clau: TIC; tecnologia industrial; màrqueting; materials (òptica, nanotecnologia, energia o medi ambient); serveis innovadors; biotecnologia; salut, i tecnologia social.

Espaitec ha dissenyat una metodologia de treball, denominada Innovation Camp, per a analitzar la situació i necessitats tecnològiques actuals de les empreses, així com els projectes que desenvolupen, tot això a partir dels indicadors europeus més rellevants (ESI) que valoren el grau d'innovació i digitalització de les companyies castellonenques. Els resultats, de forma agregada, es poden consultar en la web del «Mapa Tecnològic de la Província de Castelló».

Sectors més innovadors

Segons les dades aportades per les empreses tecnològiques de la província de Castelló, i que destaquen per la seua aposta en innovació, el sector TIC és el més representatiu amb un 31,01% del total, seguit per tecnologia industrial amb un 25,32%. La resta dels sectors analitzats són energia i medi ambient; màrqueting; materials/òptica/nanotecnologia; serveis innovadors; biotecnologia i salut, i tecnologia social.

La inversió en R+D és un altre dels indicadors que reflecteix el compromís de les empreses tecnològiques de la província de Castelló amb la innovació. L'informe assenyala que la inversió total en R+D va ser de 54.701.131,01 euros. A més, les companyies també van invertir en equip, maquinària, adquisició de patents i llicències, amb un total de 16.739.767,41 euros i una mitjana de 105.948 euros per empresa.

Firmes de la província de Castelló en el mercat

Una de les primeres reflexions que llancen els indicadors del «Mapa Tecnològic de la Província de Castelló» és el posicionament en el mercat de les empreses tecnològiques, tant a nivell regional, nacional, europeu i mundial. Els resultats mostren que les companyies tenen una major presència i reconeixement en l'àmbit regional i nacional que en l'internacional. Així, el 39% de les empreses té una posició destacada o líder en el mercat regional i el 26% en el nacional, mentre que només l'11% el té en l'europeu i el 7% en el mundial.

Els indicadors també revelen una bretxa de gènere existent en les empreses innovadores castellonenques. Així, els relatius al gènere de les persones que administren i treballen en les empreses participants indiquen que només el 6,07% de les empreses estan administrades per dones, enfront del 93,5% per homes.

A més, el nivell formatiu per gènere també reflecteix una desigualtat, ja que les dones representen el 28,07% del personal amb formació no universitària, el 35,13% del personal amb formació universitària, el 31,67% dels doctors que treballen en l'empresa, i el 27,98% de les persones que treballen en R+D.

La igualtat en R+D

Un altre aspecte rellevant en el «Mapa Tecnològic de la Província de Castelló» és el de les empreses amb departament d'R+D (69 en total). En aquest àmbit, la bretxa de gènere també és notable, ja que només hi ha 169 dones enfront de 435 homes. Això suposa un 27,97% de dones i un 72,03% d'homes.

Aquestes dades posen de manifest la necessitat d'impulsar mesures que fomenten la participació i el lideratge de les dones en el sector tecnològic i innovador de la província per a promoure la igualtat d'oportunitats i la diversitat en les empreses.

Jornada «Dones Tecnòlogues: Fem STEM»

El pròxim 3 d'octubre es durà a terme la jornada «Dones Tecnòlogues: Fem STEM», emmarcada dins del projecte, amb la participació de les empreses del «Mapa Tecnològic de la Província de Castelló», concretament de les dones tecnòlogues que treballen en les companyies que formen part de la iniciativa, tenint en compte les seues responsabilitats i activitat diària, dins dels sectors tecnològics i d'innovació.

Cal destacar el protagonisme i la implicació activa que tindrà l'estudiantat de graus STEM de la Universitat Jaume I durant la sessió, amb la finalitat de visibilitzar les tasques més rellevants de les dones tecnòlogues a la província de Castelló, així com conéixer les empreses i els seus valors. D’aquesta manera, es pretén motivar, sensibilitzar i incentivar no sols a les dones de l'àmbit acadèmic, sinó a tota la comunitat universitària, especialment a l'alumnat, i inspirar el seu interés per aquestes professions tecnològiques.

El «Mapa Tecnològic de la Província de Castelló» és una eina útil per a fomentar la transferència de coneixement i la cooperació entre les empreses innovadores i tecnològiques de la província i per a impulsar la seua competitivitat i creixement.

Noticias relacionadas

next