La previsible crisi alimentària, focus de debat de les sisenes Jornades de la Nova Ruralitat

19/09/2022 - 

CASTELLÓ. La pandemia provocada pel covid-19 ja va ser un avís sobre la debilitat dels sistemes alimentaris mundials. Ara, la crisi dels combustibles fòssils i la invasió d'Ucraïna per part de Rússia han accentuat l'amenaça de crisi alimentària global. Enmig d'aquest escenari, al qual se suma el canvi climàtic, el Fòrum de la Nova Ruralitat ha posat en marxa l'estrategia que marcarà la celebració de les VI Jornades, que tindran lloc a Benlloc el 30 de setembre i l'1 i 2 d'octubre. 

Les Jornades canvien així la seua data habitual en aquesta edició degut a la intenció del grup de treball de fer-les coincidir amb la Fira de la Biodiversitat Cultural que es desenvoluparà a Benlloc els mateixos dies, organitzada pel col·lectiu Connecta Natura y que està relacionada amb els valors del Fòrum.

La iniciativa organitzada pel Fòrum de la Nova Ruralitat, una entitat vinculada a la Universitat Jaume I a través del seu Programa d'Extensió Universitària-PEU, està concebuda com un instrument de transferència de coneixements en ambdós sentits, de la ciència cap a la perspectiva ciutadana i viceversa, en un format basat en el treball d'anàlisi i confrontació d'idees entre persones expertes i diferents actors integrants de la societat civil rural.

Fam i ruralitat

El grup de coordinació del Fòrum es va reunir a finals del mes de juliol per a perfilar quines seran les temàtiques a analitzar, en una reunió en la qual van participar els principals col·lectius i actors que estan dissenyant la trobada. El membre del grup coordinador del Fòrum, Artur Aparici, explica que s'ha triat la temàtica de la crisi alimentària "per ser un tema central i indefugible en l'actualitat rural, després que la FAO avançara la difícil situació que vivim en diverses parts del món".

En aquest sentit, el representant del Fòrum, sociòleg i professor jubilat de la UJI, assenyala que en aquests moments "l'amenaça d'escassedat alimentària sembla que s'està confirmant, agreujada per la limitada disponibilitat de gasoil i gas, amb el consegüent encariment dels fertilitzants, els pinsos i el treball mecanitzat agropecuari en general, com va ocòrrer ja l'estiu passat als països de l'hemisferi sud. No cal dir que la crisi climàtica, amb les situacions metereològiques extremes que provoca, aguditza les conseqüències pernicioses per a la producció d'aliments, i tot plegat es veu incrementat, encara més, per la situació a Ucraïna".


Les jornades, organitzades pel Fòrum de la Nova Ruralitat, una entitat formada per més de 100 professionals independents del món rural i vinculada a la Universitat Jaume I, volen analitzar i debatre sobre la capacitat que tenen les societats rurals per a significar-se com un espai de producció, vida, treball i oci propis i en aquesta sisena edició en particular, en un context d'eventual crisi alimentària global.

Paral·lelament a l'organització de les VI Jornades, durant els darrers mesos, el grup de coordinació del Fòrum ha donat un pas endavant i "ha donat un nou impuls a un equip de treball que està consolidant-se i cohesionant-se de forma continua". Així, s'han realitzat dues reunions "amb persones i col·lectius de les comarques del sud i del nord de l'interior de Castelló, amb l'objectiu d'ampliar la seua vinculació a l'organigrama del Fòrum i que eixamplen, d'aquesta manera, el grup de coordinació", explica Aparici.

Laboratori d'idees

L'organització ciutadana Fòrum de la Nova Ruralitat destaca per ser un laboratori d'idees sorgit de persones inquietes i actives del medi rural castellonenc i que, amb la col·laboració de l’UJI, està implantant en els seus debats una metodologia científica pròpia de la investigació i acció participativa i dialèctica, que segons el comitè científic que els avala -format per 17 professors de sociologia rural, geografia i economia de diverses universitats estatals- està aconseguint un dels diagnòstics de major qualitat de l'Estat sobre els desequilibris territorials i la subsegüent despoblació rural i sobre l'èxode de la joventut que afecta la ruralia en el moment present.

next