Es preveu la construcció de 170 habitatges

Nules arranca amb l'urbanització del terreny del PAI Fondeguilla després de 15 anys 

17/03/2023 - 

CASTELLÓ. L’Ajuntament de Nules ha començat les obres d’urbanització del PAI Fondeguilla que comptaran amb una inversió de 817.760 euros. Es tracta, doncs, d’una actuació que es posa en marxa després de 15 anys de la seua aprovació inicial, i amb la qual s’aconsegueix donar continuïtat a un tram urbà ja consolidat.

De fet, l’alcalde, David García, el regidor d’Urbanisme, César Estañol, l’arquitecte municipal, Rafael Brisach, i l’arquitecte local encarregat del projecte, Antonio Marmaneu, han volgut visitar hui aquestes obres que està previst finalitzen en un període aproximat d’un any.

Així doncs, amb aquesta actuació Nules obtindrà una superfície de 5.097 metres quadrats  per a ús residencial i es podran construir 20.388 metres quadrats de sostre la qual cosa es tradueix en una construcció aproximada de 170 habitatges, de manera que del total dels 10.395 metres quadrats de superfície en els que s’actua en aquest projecte també es contemplen 3.216 metres quadrats de sòl per a equipaments i altres 2.082 metres quadrats per a xarxa viària.  

Els treballs d’urbanització consistiran en la pavimentació de vials, creació d’aparcaments, de voreres, de xarxa de vianants i espais lliures, a més de la realització d’una connexió a la xarxa viària confrontant. També es construirà una xarxa de clavegueram per a evacuació d’aigües residuals i un sistema d’evacuació d’aigües pluvials; una xarxa de distribució d’aigua potable, de reg i d’hidrants contra incendis; xarxes de distribució d’energia elèctrica  i de gas; així com una xarxa d’enllumenat públic i un altra de telefonia.

Per altra banda, amb aquesta actuació també s’aconseguirà el desdoblament de dos trams dels carrers Alqueries i Madre Rosa Molas, l’obertura de dos trams dels carres Fondeguilla i Artana, donant així continuïtat a aquests vials, de la mateixa manera que s’aconseguirà també donar continuïtat a una xarxa de pluvials de gran capacitat que alleujarà la problemàtica d’inundació del carrer Padre Tomás. 

Davant açò, l’alcalde David García, ressalta que “és un projecte molt important per al creixement del nostre municipi, i la millora d’aquesta zona i en el que l’equip de govern ha estat treballant molts anys donat el compromís adquirit per a que es poguera executar després de tants anys, per tant és una satisfacció que per fi puga ser una realitat al llarg d’aquest any 2023”.            


Noticias relacionadas

next