acorden la seua aliança a benicàssim

Els treballadors socials de Castelló y València constitueixen el Consell Valencià de Treball Social

16/04/2024 - 

CASTELLÓ. Els Col·legis de Treball Social de Castelló i València han signat aquest dilluns l'Acord de Benicàssim, que inicia els corresponents tràmits per a impulsar el procés de constitució del Consell Valencià de Treball Social. Es tracta d'un organisme de caràcter autonòmic i amb una fi representativa global de la professió davant l'Administració, per a empoderar el treball conjunt de les i els treballadors socials dels col·legis valencians i elevar les seues reivindicacions d'una manera coordinada, unida, decidida i forta amb el repte d'aconseguir consensos.

L'acord ha sigut ratificat pels presidents de tots dos organismes: Jaume Agost per part del COTS Castelló, i Ferran Senent des de COTS València, durant el transcurs d'un acte celebrat en Villa Elisa amb representants de les juntes de govern dels dos Col·legis.

Aquesta signatura segueix a l'aprovació en les assemblees de tots dos col·legis de donar compliment a la llei que disposa “que quan en el territori de la Comunitat Valenciana es constituïsquen o existisquen dos o més col·legis professionals de la mateixa professió, estos es constituiran en Consell Valencià de Col·legis Professionals, en el qual s'hauran d'integrar tots els col·legis professionals del citat àmbit territorial de la mateixa professió”.

Cal destacar que la constitució del Consell Valencià de Treball Social impulsada ara preservarà la independència i autonomia de cada col·legi. Amb la constitució d’aquest organisme podran satisfer-se adequadament els fins que estableix la llei, referents a la coordinació i representació de la professió en qüestions d'àmbit autonòmic i al manteniment de les relacions amb el Govern i les institucions de la Generalitat.

El Consell Valencià de Treball Social serà, per tant, “el principal llit de relació amb l'Administració Autonòmica per a la millor defensa i satisfacció dels interessos professionals i socials que els són propis”, recull el text de l’Acord de Benicàssim.
A Espanya existeixen dues entitats de rang autonòmic similar al que es constituirà amb el Consell Valencià de Treball Social, com són el Consejo Andaluz de Trabajo Social y el Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León.

Noticias relacionadas

next