Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies Aceptar

denominada FILMIP

Una doctora de la UJI desenvolupa un sistema per a identificar els components metafòrics d'un film

15/05/2019 - 

CASTELLÓ. La professora del Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I, Lorena Bort-Mir, ha obtingut una qualificació final d’excel·lent cum laude en la lectura de la seua tesi Developing, applying, and testing FILMIP: the Filmic Metaphor Identification Procedure, dirigida pels professors Antonio José Silvestre i Ignasi Navarro. El tribunal ha estat compost per Inmaculada Fortanet de l’UJI com a presidenta; Janina Wildfeuer de la University of Bremen com a secretaria i Manuela Romano Mozo de la Universitat Autònoma de Madrid com a vocal.

La nova doctora ha desenvolupat un mètode científic per a la identificació de metàfores fílmiques, un sistema interdisciplinari que acosta diverses disciplines com per exemple estudis metafòrics, anàlisis del discurs, multimodalitat, teoria fílmica i màrqueting amb el propòsit de construir una estructura que servisca per a identificar els components metafòrics usats en les pel·lícules.

L'eina, denominada FILMIP, s'ha desenvolupat en tres etapes. En la primera, s'ha establert la teoria del procediment en una descripció detallada dels passos a seguir (visionat, segmentació en seqüències, escenes o preses, identificació i descripció de maneres i descripció del significat referencial). En la segona, s'ha realitzat una aplicació pràctica del mètode a cinc comercials de televisió per a exemplificar el seu funcionament i en la tercera s'han fet proves experimentals per a verificar la confiança del procés.

D'aquesta manera, el procediment d'identificació de metàfores fílmiques FILMIP s'ha validat com una eina de confiança per a la identificació de components fílmics d'ús metafòric dins del gènere de la publicitat televisiva. Ofereix una "valuosa contribució no només als especialistes en metàfores, sinó també al personal investigador d'altres camps d'estudi com la multimodalitat, l'anàlisi del discurs, la comunicació, el branding o fins i tot la teoria del cinema", ham esmentat des de la universitat.

L'anàlisi i la identificació del llenguatge figurat és una de les àrees de recerca més àmplia en l'àmbit de la lingüística cognitiva, i la metàfora és part d'aquest llenguatge. Aquesta tesi ha desenvolupat el Procediment per a la Identificació de Metàfora Fílmica (FILMIP), una versió modificada i dinàmica d'un altre mètode per a la identificació de metàfores en imatges (VISMIP, Šorm i Steen, 2018), i presenta la seua aplicació en un corpus de diversos anuncis televisius on diferents maneres comunicatives interactuen per a construir metàfores fílmiques.


Noticias relacionadas

next