paralització de la cinquena edició

Desapareix el festival Tercera Setmana

26/12/2019 - 

CASTELLÓ. AVETID, l’Associació d’Empreses Productores d’Arts Escèniques del País Valencià ha comunicat que suspèn la cinquena edició del Festival Tercera Setmana que s’ha vingut realitzant a València, Castelló i Alacant durant el mes de juny dels darrers quatre anys. En 2016 AVETID va presentar el Festival Tercera Setmana , creat amb la ferma convicció de convertir-lo en un esdeveniment escènic potent i únic al nostre país, i al temps generar eines d’evolució i promoció de les arts escèniques valencianes tant al nostre territori com fora d’ell.

Una de les seues principals característiques ha estat la implicació amb el territori. A la seua segona edició va presentar el seu creixement amb presència a les tres capitals, convertint-se en el primer esdeveniment escènic realment vertebrador de les arts escèniques al llarg del nostre país amb programació a Castelló, València i Alacant.

Tercera Setmana ha recolzat la creació contemporània provocant la posada en marxa de projectes mitjançant el seu suport econòmic  i d'exhibició. Ha generat  retrobaments entre programadors de festivals d’arreu del mon i els creadors valencians. Ha reflexionat sobre les realitats escèniques pròpies i alienes, ha estat amfitrió d’accions formatives professionals i ha exercit de mediador en les relacions exteriors dels  projectes valencians.

Tercera Setmana va néixer baix la direcció de Salva Bolta que es va fer càrrec de la difícil tasca d’iniciar el projecte durant les seues dos primeres edicions proposant programacions inexistents en aquells moments al nostre territori. Després de la segona edició, Paco Macià i Tomás Ibáñez es fan càrrec de la direcció artística del festival. Continuen desenvolupant les eines i camins encetats des dels inicis del Festival  i consoliden  el concepte de “Territorialitat”. Desenvolupen l’apropament cap a línies més  contemporànies  i arriscades del teatre, la dansa, el circ i la música en una constant recerca de la innovació escènica. És en aquest període on la transversalitat de les relaciones institucionals del festival es fa més evident. Es troben punts de connexió i relació amb diverses institucions i entitats que donaran com fruit accions transversals amb altres  línies  d’acció cultural  i social del nostre entorn  i aparentment llunyanes al fet escènic. Aquestes relacions obriran camins de col·laboracions per a altres festivals i esdeveniments escènics al llarg del Territori.

Més de cinquanta  patrocinadors i col·laboradors han permès  la realització d’aquestes quatre edicions del Festival. Aquesta impressionant capacitat de relacions transversals per dur a terme el projecte,amaga la principal dificultat per a la seua continuïtat.  AVETID ha treballat des dels inicis del projecte per aconseguir un compromís inter-institucional i pluri-anual per sustentar aquesta iniciativa però tot i que hi han  entitats patrocinadores i col·laboradors  que han mostrat el seu compromís clar amb el projecte, no s’ha pogut aconseguir una base clara i plurianual per a garantir els compromisos en coproducció, residència o recerca escènica internacional que poden fer realitat els objectius establerts i que tenen com a beneficiària a la creació escènica valenciana, expliquen els responsables en un comunicat. "La impossibilitat d’aconseguir aquesta estructura pluri-institucional i plurianual, fa inviable el desenvolupament del projecte. AVETID i l’equip de Tercera Setmana agraeix a totes les institucions i persones que han fet possible  les quatre edicions del Festival i lamenta no haver aconseguit les complicitats necessàries per a fer realitat aquesta estructura imprescindible per a la sostenibilitat i desenvolupament futur del Festival. Esperem que les nostres institucions culturals pertanyents a les diferents administracions, evolucionen amb diligència  per a facilitar estructures d’aquestes característiques que són la llavor i el motor de nombrosos projectes a altres autonomies i països del nostre entorn", explique.

next