Dels 11.684 alumnes de grau, quasi 7.000 estudien a les Facultats d'Humanes i Jurídiques

Els graus més 'populars' a l'UJI: el 60% d'alumnes cursa estudis de les branques jurídiques i socials

9/01/2023 - 

CASTELLÓ. Quasi finalitzat el primer semestre i a les portes dels exàmens després del nadal, l'UJI ha tancat el seu procés de matrícula. I és que, durant els primers mesos del curs gran quantitat d'alumnes canvien de carrera, d'universitat o simplement decideixen abandonar els estudis acadèmics. Com en totes les universitats, hi ha titulacions que, per norma general, solen ser les més 'populars' i les que més nombre d'alumnes matriculats acumulen.

En el cas de la Universitat Jaume I, la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la de Ciències Jurídiques i Econòmiques són les facultats amb major nombre d'alumnes matriculats. Dels 11.684 estudiants de grau que estudien en l'UJI, 3.532 estan matriculats en alguna de les titulacions de la branca de ciències humanes i socials, és a dir, el 30,23%. Per part seua, en la facultat de jurídiques hi ha matriculats 3.412 alumnes, la qual cosa suposa un 29,20% del total. Un 14,60% dels alumnes de l'UJI estudia en la Facultat de Ciències de la Salut i el 25,97% restant ho fa en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Això és així perquè, a part de ser les facultats de major grandària i en les que més carreres s'estudien, les titulacions tenen un major nombre de places disponibles i, per tant, d'alumnes matriculats. Així doncs, A pesar que les facultats d'humanes i jurídiques acumulen el major nombre d'alumnes, hi ha titulacions que destaquen per damunt d'altres, sent les més demandades pels estudiants de nou ingrés. 

En aquest curs 2022/23 un total de 2.788 estudiants de nou ingrés es van matricular en l'UJI per a cursar alguna de les seues 34 titulacions, no obstant això el nombre de sol·licituds ha sigut molt major: 36.910 estudiants van sol·licitar matricular-se en algun dels graus que ofereix la universitat castellonenca i Medicina, Infermeria, Psicologia, Magisteri o el nou grau en Bioquímica estan entre els més demandats.

De fet, l'UJI ha cobert el 93,46% de les places oferides en la matrícula de l'estudiantat de nou ingrés. Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 95,08% de les places oferides en primer curs; la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 91,41%; la Facultat de Ciències de la Salut ha cobert el 100% de les places i, finalment, l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals ha arribat al 90,5% d'ocupació respecte a les places oferides.

Les carreres sanitàries, a la part alta del podi

Les carreres de la branca sanitària ocupen el podi de les més sol·licitades. I Medicina ho encapçala. Fins a 573 futurs universitaris van triar aquesta carrera com a primera opció en el procés de preinscripció, en el qual poden triar fins a 20 titulacions per ordre de preferència. Aquesta xifra es triplica en els estudiants que la van triar com a segona opció, arribant als 1.945. En total, van ser 5.713 els que van incloure aquesta carrera en la seua llista de preferències.

Els graus en Infermeria i Psicologia segueixen de prop a Medicina en el 'rànquing' de carreres més sol·licitades amb 339 i 229 estudiants que han triat aquestes carreres com a primera opció. En total, la plataforma que gestiona les preinscripcions de l'UJI va registrar 4.083 sol·licituds per a cursar Infermeria i 2.458 per a estudiar Psicologia.

Titulacions com Mestre/a d'Educació Primària o d'Infantil també estan entre les 'favorites' dels estudiants de nou ingrés. Un total de 251 joves va triar com a primera opció matricular-se en Magisteri d'Educació Primària i 175 ho van fer en Magisteri Infantil. D'altra banda, el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport també està entre els favorits en el procés de preinscripció. Malgrat ser una carrera de recent creació en l'UJI, és de les més demandades. Tant és així que fins a 219 nous estudiants la van triar com a primera opció per a matricular-se.

Una altra de les titulacions amb molt bon acolliment per part de la comunitat estudiantil ha sigut la de Bioquímica i Biologia Molecular. Malgrat que aquest és el primer any que l'UJI ofereix la titulació, un total de 257 estudiants de nou ingrés la van triar com a primera opció a l'hora de realitzar la preinscripció de matrícula. Per contra, titulacions com Humanitats, Història o Matemàtica Computacional es troben a la cua en el rànquing de sol·licituds amb 19, 28 i 39 estudiants que les van triar com a primera opció, respectivament.

El 43% aconsegueix entrar en el grau que va triar com a primera opció

No obstant això, no tots els futurs universitaris aconsegueixen estudiar la carrera que trien com a primera opció. En aquest curs 2022/23, només el 43,85% dels estudiants van ser admesos en les titulacions que van triar com a primera preferència. Així mateix, un 19,60% dels alumnes de nou ingrés va ser admés en alguna de les titulacions que va triar com a segona opció i un 10,85% va aconseguir matricular-se en la carrera que va triar com a tercera alternativa.

 

I és que les notes de tall i les places disponibles juguen un paper fonamental a l'hora d'accedir a segons quina carrera. Per exemple, en la titulació de Medicina només 83 estudiants de tots els que es van preinscriure han aconseguit ser admesos, ja que l'UJI té un límit de 80 places oferides per a aquesta carrera. A causa de l'alta demanda, la nota de tall també és més elevada, i enguany s'ha situat en un 13,356.

Per contra, altres titulacions sí que compten amb un nombre molt major de places, per la qual cosa als estudiants els resulta un poc més fàcil accedir a elles. Entre les carreres amb major nombre de places disponibles per a alumnes de nou accés se situen Administració i Direcció d'Empreses (185 places); Psicologia (180); Dret (155 places); Magisteri (144 places); Infermeria (120) o Enginyeria en Disseny Industrial (120 places).

Noticias relacionadas

next